HİZMETLERİMİZ

A) CEPHE DANIŞMANLIĞI

1) Cephe Malzemeleri Araştırma ve Konsept Tasarımı

Tasarım ölçütlerini oluşturulmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olmak için kavramsal çalışmalar yapar. Kaplama ve alt konstrüksiyon materyallerinin performans ve yapılana bilirlik açısından değerlendirir ve karşılaştırırız.
Bu çalışmalar ön cephe seçimi, tasarımı ve detaylandırmadan önce, önerilen bir tasarımın fizibilitesini değerlendirmek veya önerilen tasarım seçeneklerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Geleneksel malzemelerin yenilikçi kullanımından, yeni teknolojilerin en ileri uygulamalarına kadar, doğru seçeneklerin göz önüne alındığından emin olmak ve özel tasarım gereksinimlerini karşılamak için materyal ve sistemler hakkındaki geniş bilgimizi ve tecrübemizi uygularız.

2) Cephe Şematik Tasarımı ve Mühendislik Değerlendirmeleri

Konsept tasarımı sırasında oluşturulan seçenekleri değerlendirmek ve müşterilerimize en iyi yolda ilerleme konusunda danışmanlık hizmeti vermek için ek analizler gerçekleştiriyoruz. Tasarımın amacına en uygun, bütçe kısıtlamalarını tatmin edecek ve yapılana bilirlik konularına değinen sistemleri öneriyoruz. Cephe şemasını çizimleri, ön hesaplamaları ve proje ekibi ile birlikte cephe performans ölçütlerini özetleyecek şekilde geliştiriyoruz

3) Cephenin Detaylı Tasarımı ve Mühendislik Değerlendirmeleri

Mimari Projeyi hayata geçirmek, Yatırımcı istekleri yerine getirmek, detaylı çizimler oluşturmak ve Uluslararası kabul görmüş yönetmeliklere uygun teknik şartnameler hazırlarız. İşe teklif vermek için kapsamlı paket bilgileri sunmak için komple mühendislik tasarım hizmeti sunuyoruz. Performansı ve uygulanabilirliği en iyi duruma getiren yenilikçi tasarım çözümlerini sentezlemek için mimarlar, geliştiriciler ve üreticilerle yakından iş birliği içerisindeyiz.

4) Cephe İhalesi ve Değerlendirilmesi

İşverenin; İhaleye girecek firmalarının tanımalarını ve görüşmeler yapmalarında yardımcı olur, cephe tasarımının performansı ve detayları ile ilgili ihaleye giren firmaların sorularını yanıtlarız.
Bu süreç teklif sahiplerinin tasarımları tam olarak anlamalarına, daha doğru ve uygun teklif vermelerine yardımcı olmaktır. Tekliflerin niteliklerini ve teklif çizimlerini, tasarım anlayışlarını ve işi düzgün bir şekilde yürütebilme yeteneklerini analiz etmek için değerlendiririz. Mevcut inşaat uygulamaları, göreceli sistem maliyetleri ve benzer projelerde kullanılan yaklaşımlar hakkındaki bilgimizi, mühendislik seçeneklerinin ayrıntılı karşılaştırmalı analizlerini sağlamak için uyguluyoruz. En nitelikli teklif verenin doğru olarak belirlenmesi, müşteri riskini en aza indirir ve inşaat için harcanan zaman ve paradan tasarruf sağlar.

5) Cephe Yapım Yönetimi

En iyi tasarımın bile iyi çalışması için düzgün bir şekilde inşa edilmesi gerekir. Bağlan Mimarlık Mühendislik veya diğerler mimari gruplar tarafından tasarlanan cepheler için komple şantiye yönetimi hizmetleri sunuyoruz.
Ön etüt çalışmaların planlamasına katılmak, cephe hesaplamaları ve yönlendirici çizimlerini gözden geçirmek, Müteahhitlerin bilgi taleplerini cevaplandırmak, görsel model (mock-up ) tekliflerini değerlendiririz. Fabrika ziyaretleri yapar, laboratuvar testi hazırlıklarını kontrol eder, işin yapım yöntemlerine uygun ilerlemesi için saha gözlemleri yapmaktayız.
İşin yapımı için sunulan kalite ve onay belgeleriyle yapılan çalışmanın genel uygunluğunu değerlendirir ve kontrol ederiz. Kusur sorumluluk süresi boyunca tamamlanması ve sonrasında performans doğrulamasını yaparız. (İsteğe bağlı) Uygun olmayan koşulların iyileştirilmesi için öneriler de sunuyoruz.

6) Saha Gözetim Hizmeti ve Yapım İşleri Kontrollüğü

Saha İzleme, işlerin uygun düzeyde uzmanlık, işçilik ve kalite ile yürütülmesini denetlemek ve sağlamak için sağlanır. Bağlan Mimarlık işlerin tasarım detaylarına ve şartnameye uygun olarak inşa edildiğini görmeye ve ilerlemeyi kaydetmeye yardımcı olur.
Saha gözlem teknik ekiplerine talep edilmesi halinde taşeronlar ve profesyonel ekip ile gerekebilecek her türlü toplantı için şantiye katılımıyla çözümlere yardımcı olunur.
Cephe çalışmaları süresince, sahadaki bulguların, gözlemlerin ve ilerlemenin foto grafik kayıtları düzenli olarak yapılıp İşverene raporlarla yayınlanır.

7) Cephe Kaplama Sorunlarının İncelemesi

Cam kırılması, Cephe sızıntısı (Su-Hava-Buhar-Terleme) veya Binanın zayıf dış kabuk performansı durumunda, kapsamlı bir araştırma ve analitik hizmetler sunuyoruz.
Başarısızlıkların nedenlerini değerlendirir ve telafi edici önlemler ve önleyici önlemler için tavsiyeler geliştiririz.
Ayrıca iddialar, anlaşmazlıklar, hakemlik ve dava ile bağlantılı olarak uzman görüşleri sağlarız.

B) PROJELENDİRME VE İNŞAAT YAPIMI

Mimari tasarım ve diğer Mühendislik hizmetlerini sunan firmamızda deneyimli ve uzman kadromuz size ihtiyacınız olan tüm özel çözümlemeleri sunmaktadır.
Projenize özel aşağıdaki disiplinler de “Yüksek Kaliteli, Zamanında teslim ve Özelleştirilmiş Hizmet” sunmaktadır.
1. Projelendirme (Mimari Konsept oluşturulması, 3d Görselleştirme, İç mekân tasarımı)
2. Statik Mühendislik Hizmetleri (Betonarme ve Çelik projelendirme)
3. Mimarlık-Mühendislik Proje Yönetimi ve Danışmanlık
4. Bina Yapım ve Taahhüt İşleri

Aşağıdaki alanlarda; Mimari, İnşaat, Elektrik, Mekanik ve otomasyon faaliyetlerinin tamamını içeren anahtar teslim hizmet vermektedir.
1. Özel Konutlar (Yeni Binalar, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Renovasyon ve Restorasyon)
2. Kültür ve Turizm Yapıları (Butik Otel Projeleri)
3. Hafif Çelik ve Ağır Çelik Sanayi Yapıları
4. Sosyal Yapılar (Hafif çelik Konstrüksiyon Binalar)
5. Eğitim Yapıları
6. Prefabrike Yapılar
7. Fabrika Üretim, İdari ve Depo Binaları
8. Alt yapı Projeleri (Arıtma Tesisleri vb)